تشخیص آبستنی در دام سبک و سنگین

هدف از پرورش گوسفند به طبع تولید مثل گوسفندان و تولید هرچه بیشتر بره هاست. با تشخیص به موقع فحلی گوسفندان و دانستن علائم آبستنی به راحتی می توان از میش آبستن مراقبت کرد تا با زایمان راحت شاهد تولد بره های سالم باشیم. تشخیص زود هنگام آبستنی و تخمین تعداد جنین ها در دام به عنوان یکی از راه های کاهش هزینه ی پرورش و در نتیجه افزایش درآمد می باشد.

فواید سونوگرافی و تشخیص آبستنی در دام سبک و سنگین

  1. تشخیص دوقلوزایی
  2.  تشخیص مرگ جنین
  3. ارزیابی بیماری های رحمی
  4. بی نظمی ها و بیماری های باروری تخمدان
  5. ارزیابی آزمایش ها و غدد جنسی ثانویه نریان ها
  6. تایید تخمک گذاری و ارزیابی فیزیولوژی جسم زرد
  7. کنترل تغییرات فولیکول و پیش بینی تخمک گذاری
  8. حذف به موقع ماده های قسری که مشکل تولید مثلی دارند
  9. جلوگیری از ذبح میش و ماده های آبستن

 

BMV Veterinary Product Catalog-(1) -Tina

 

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 12.58.52 PM 1

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021 07 23 at 3.34.46 AM

 

 

WhatsApp Image 2021 07 23 at 3.34.46 AM 2

 

 

WhatsApp Image 2021 06 12 at 8.56.43 AM 5

 

 

WhatsApp Image 2021 06 12 at 8.49.50 AM 7

 

 

WhatsApp Image 2021 07 23 at 6.01.18 PM

 

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 12.25.41 PM 6