سلنیوم و روی آلی (مخمر غنی از سلنیوم و روی)

سلنیوم و روی آلی (مخمر غنی از سلنیوم و روی)

مخمر غنی از سلنیوم آلی

سلنیوم یکی از عناصر کمیاب و ضروری است که برای عملکرد صحیح اندام¬ها ضروری می¬باشد و از عملکرد طبیعی ایمنی، تولید مثل و سیستم عصبی حمایت و از بیماری¬های متعدد جلوگیری می¬نماید. سلنیوم یک بخش اساسی از سلنوپروتئین¬ها و چندین آنزیم آنتی اکسیدانی از قبیل گلوتاتیون پراکسیداز، تیوردوکسین ردوکتاز و یدوتروئونین دیودیناز می¬باشد که سلول¬ها را از اثرات مضر رادیکال¬های آزاد که طی فرآیندهای اکسیداسیون تولید می¬شوند، محافظت و سبب کاهش روند پیری و افزایش تولید هورمون تیرویید می شود.

سلنیوم به عنوان بخش جدایی ناپذیر حداقل 25 نوع سلنوپروتئین در بافت¬های انسان و حیوانات بیان می¬شود که در تنظیم فعالیت¬های فیزیولوژِیکی مهم مانند رشد، ایمنی، توسعه، اسپرماتوژنسیز و توسعه جنینی شرکت دارد. سلنیوم به دو شکل آلی و غیر آلی در طبیعت وجود دارد. یافته های اخیر نشان دادند که سلنیوم می تواند با اعمال تغییرات بیان ژنی یا نوتروژتومیکی و فیزیولوژیکی، سبب پیشگیری از برخی از سرطان ها و یا نابودی سلول های سرطان زا شود. سلنیوم غیر آلی در فرم¬های سلنیت، سلنات، سلنید و همچنین به فرم فلزی یافت می¬شود.

محدودیتهای استفاده از سلنیوم غیرآلی به خوبی شناخته شده است که شامل سمی بودن، اثرات متقابل با سایر عناصر، ذخیره کم، کارایی پایین انتقال به شیر، تخم مرغ و گوشت و توانایی کم برای حفظ ذخیره سلنیوم در بدن، دفع بالا و اثرات پرواکسیدانی می باشد. شکلی از سلنیوم که امروزه استفاده از آن مورد توجه زیادی قرار گرفته است،

مخمر غنی از سلنیوم یا سلنیوم آلی می¬باشد که در ساختار آمینواسیدهای گوگرد دار آن، سلنیوم جایگزین گوگرد شده است.. سلنیوم آلی یا مخمر غنی از سلنیوم هیچ یک از مشکلات سلنیوم غیرآلی را نداشته و بهترین شکل سلنیوم برای استفاده انسان و حیوانات می¬باشد.

سلنیوم و روی آلی (مخمر غنی از سلنیوم و روی)

روی آلی (مخمر غنی از روی)

روی از جمله عناصر معدنی کم مصرف ضروری برای عملکردهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی در بدن می باشد. عنصر روی از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیمی، بیان ژن و یا اثر بر هورمون¬های میتوژنیک، انتقال سیگنال‌ها، رونویسی و سنتز RNA بر رشد، تولیدمثل و سیستم ایمنی تاثیر می‌گذارد و در ساختمان و عملکرد بیش از 2000 فاکتور رو نویسی ایفای نقش می‌کند. عنصر روی کوفاکتور ضروری برای بسیاری از پروتئین های ساختمانی و اجرایی است. روی به دو شکل آلی و غیر آلی در طبیعت وجود دارد. نوع معدنی به علت جذب و زیست فرآهمی و هم چنین ذخیره پایین در بدن نسبت به نوع آلی، جای خود را به نوع آلی روی داده است.

مطالعات نشان داده است که برخی میکروارگانیسم به خصوص مخمر می¬تواند با بهره گیری از قندهای محلول و اسیدهای آلی، توده سلولی با محتوای بالای پروتئین تولید تولید کند. هم چنین می¬تواند عناصرمعدنی را که زیست فرآهمی پایین و سمیت بالا داشته را به شکل آلی که ایمن¬تر و از نظر زیستی فعال تر بوده، تبدیل کند.

در حقیقت مخمر یک حامل مناسب برای بیوترانسفورماسیون این عناصر بوده و یکی از اقتصادی ترین منابع نوع آلی این عناصر کمیاب، مخمر رشد یافته در محیط کشت غنی شده با نوع معدنی است.

بنابراین با توجه به اهمیت سلنیوم و روی به ویژه به شکل مخمر غنی از سلنیوم و روی، این دو محصول در جیره دام، طیور و آبزیان به شکل گسترده مصرف می گردد. لازم به ذکر است که خود مخمر نیز به عنوان یک پروبیوتیک عمل کرده و تاثیرات مثبت آن ها را در بدن، اعمال می کند. شرکت رادین دام نیز با تکیه بر تخصص و تجربه اعضای شرکت، در زمینه تولید محصولات دانش بنیان مانند پروبیوتیک ها، مخمر غنی از سلنیوم، مخمر غنی از روی، توکسین بایندرها و …گام های مثبتی برداشته است.