آشنایی با خصوصیات و ویژگی های لاما

آشنایی با خصوصیات و ویژگی های لاما

مقدمه
لاماسانان حیواناتی نشخوارکننده، پستاندار، از راسته زوج سمان و از خانواده شترسانان می باشد. خانواده شتر در کل شامل دو گروه شترهای کوهان دار (یک کوهان و شترهای دو کوهان) و شترهای بی کوهان می باشد. شترهای بی کوهان یا لاماسانان، ۴۰ میلیون سال پیش در دشت های مرکزی آمریکای شمالی بوجود آمدند. سه میلیون سال پیش، حیوانات شبیه لاما ، از آنجا به آمریکای جنوبی پراکنده شدند. لاماسانان ۴ تا ۵ هزار سال پیش، از گوآناکو در ارتفاعات آند پرو اهلی شدند و جز قدیمی ترین حیوانات اهلی در جهان هستند که شامل لاما (Lama glama)، ویکونا (Lama vicugna)، گوآناکو (Lama guanaco) و آلپاکا (Lama pacos) می باشند.

ویکونا (۳۵ تا ۵۵ کیلوگرم وزن و ۸۵ تا ۹۵ سانتی متر ارتفاع)

گوآناکو ( ۱۲۰ تا ۱۴۰ کیلوگرم وزن و ۱۱۰ تا ۱۱۵ سانتی متر ارتفاع)

آلپاکا ( ۵۰ تا ۶۵ کیلوگرم وزن و ۸۰ تا ۹۵ سانتی متر ارتفاع)

لاما (۱۳۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم وزن و ۱۲۰ تا ۱۷۰ سانتی متر ارتفاع)

مشخصات کلی لاما

۱- میانگین طول زندگی: ۲۰ تا ۳۰ سال

۲- میانگین طول آبستنی: ۳۳۱ تا ۳۵۹ روز

۳- زمان از شیر گیری: حدود ۴ تا ۵ ماه

۴- میانگین وزن بدن: ۱۳۰ تا ۲۴۰ کیلو

۵- خلق و خو: آرام، دوستانه، کمی خجالتی و بسیار باهوش

۶- سلامتی: مقاوم به بیماری ها، به طوری که حیوانات عاری از بیماری شناخته شده اند.

۷- جایگاه: به ازای هر نفر لاما، میانگین ۳ تا ۴ متر فضای مسقف و ۱۰ تا ۱۵ متر فضای غیر مسقف یا محصور نیاز است.

۸- زایش به حالت ایستاده و تک قلوزا که چندقلوزایی به ندرت رخ می دهد.

۹- وزن تولد بچه لاما معمولا بین ۹ تا ۱۵ کیلوگرم بوده و در طول یک ساعت بعد از زایش قادر به بلند شدن و شیر خوردن می باشند.

۱۰- ماده ها معمولا در سن ۱۵ تا ۱۸ و نرها ۱۴ تا ۱۶ ماهگی بلوغ جنسی پیدا کرده و قادر به تولید مثل موفق می باشند. لاماها پرخه فحلی ندارند و یک چرخه فولیکولی ۸ تا ۱۴ روز دارند  که شامل فاز رشد ( ۵ روز)، فاز استاتیک (۵ روز) و فاز رگرسیون (۴ روز) می باشد. ۲ تا ۳ روز بعد از شروع رگرسیون، موج فولیکولی بعدی شروع می شود. لاماها تخمک ریزی انگیزشی داشته و ۲۴ تا ۳۶ ساعت بعد از جفت گیری، تخمک ریزی می کنند. برخلاف شترهای کوهان دار، لاماها در تمام طول سال چرخه تولیدمثلی فعال دارند. بهترین زمان برای جفت گیری زمانی که فولیکول دامیننت بالغ شده و روز ۸-۶ موج فولیکولی می باشد. پذیرش جنسی هنگامی است که فولیکول غالب وجود دارد که استرادیول تراوش می کند.

۱۱- رنگ لاماها از سفید تا تیره و انواع دیگر و ابلق می باشد.

کاربردهای لاما در کشورهای مختلف شامل:

۱- پرورش، تکثیر و فروش

۲- تولید گوشت، پشم، کود و غیره

۳- حمل بار – ۲۵ تا ۳۰ درصد وزن خود بار حمل می کند.

۲- درمان بیماران روحی، سالخوردگان و معلولین- حیوانات دست آموزی هستند

۳- محافظت از گله های گوسفند

۴- به عنوان حیوانات تزیینی و برگزاری شوهای تبلیغاتی و سرگرمی

مقایسه هزینه و کارگر مورد نیاز برای ۱۰۰ راس یا نفر در حیوانات مختلف

حیوانگوسالهگوسفندلاما و آلپاکا
تعداد کارگر۴۲۱
جایگاهمسقف و مجهزنیمه مسقفنیمه مقف و باز
نیاز به دارو و واکسنحساس و داردحساس و داردخیلی کم
هزینه خوراکبالانسبتا بالاپایین
تاسیسات و جایگاهضرورینسبتا ضروریخیلی کم

بر اساس مطالعات مزرعه ای و پرورشی.

مقایسه وضعیت تولید مثل و باروری در حیوانات مختلف

حیوانگاوگوسفندلاما
آبستنی۹ ماه۵ ماه۱۱/۲۵ ماه
فصلی بودنغیر فصلیفصلیغیر فصلی
فاصله بین دو زایش۱۴ ماه۱۴-۸ ماه۱۲ ماه
نرخ باروری یا آبستنی۴۰-۳۵ درصد۶۵-۶۰ درصد۹۵-۸۰ درصد
فاصله بین زایش تا جفت گیری یا آبستنی۵-۴ ماه۴-۳ ماه۲۰-۱۵ روز
نوع جفتکوتیلدونیکوتیلدونیمنتشره یا دیفیوژ
مشکلات و بیماری های تولید مثلیبالانسبتا بالاپایین

بر اساس مطالعات مزرعه ای و پرورشی و گزارش مقالات علمی.

مقایسه خوراک لاما با دام های دیگر

نوع حیوانگوسالهگوسفندلاما
میزان مصرف خوراک۳ درصد وزن بدن۳-۲/۵ درصد وزن بدن۱/۵ درصد وزن بدن
میزان پروتئین خام مورد نیاز۱۶-۱۴ درصد۱۵-۱۲ درصد۱۲-۹ درصد
نوع خوراککنسانتره + علوفهکنسانتره + علوفهمرتع + علوفه + خار + مقداری کنسانتره
دفع مدفوعهمه جاهمه جایک مکان مشخص

 

مقایسه ترکیبات شیر دام های مختلف

گونه حیوانانرژی خام*چربی (درصد)پروتئین (درصد)لاکتوز (درصد)
لاما۹۳۲۴/۷۴/۲۵/۹
آلپاکا۸۳۶۳/۲۳/۹۵/۶
گاو۷۱۷۳/۷۳/۲۴/۶
بز۷۰۰۳/۸۳/۲۴/۲
گوسفند۱۱۲۳۷/۳۴/۱۵

* کیلوکالری در گیلوگرم

مواد معدنی موجود در شیر لاما در سطوح مطلوبی قرار دارد. برای مثال، میزان کلسیم شیر لاما (۱۳۱۰ تا ۲۲۱۰ میلی گرم در گیلوگرم) بالاتر از انسان (۲۸۰)، گاو (۱۱۲۰) و بز (۱۴۲۰) بوده و میزان سدیم شیر لاما (۱۹۳ تا ۴۱۳) پایین تر از گاو (۵۳۰)، اما بالاتر از انسان (۱۸۰) می باشد.

میزان مواد معدنی موجود در شیر لاما (میلی گرم در گیلوگرم یا ppm)

پارامترکلسیمفسفرپتاسیمکلرگوگردسدیممنیزیم
میانگین۱۷۰۱۱۲۱۵۱۲۰۱۷۳۲۴۲۵۲۷۲۱۵۰
حداقل۱۳۱۰۹۲۲۷۵۱۲۸۲۳۳۸۱۹۳۱۰۸
حداکثر۲۲۱۰۱۶۳۰۱۷۹۰۱۴۴۰۵۴۳۴۱۳۱۹۴

Journal of Dairy Science Vol. 78. No.8. 1995

مقایسه ترکیبات گوشت لاما و آلپاکا با دام های دیگر

گونه حیوانرطوبت (درصد)پروتئین (درصد)چربی (درصد)مواد معدنی(درصد)کلسترول*
لاما۷۳/۹۲۳/۱۳/۵-۰/۵۲/۴۵۶/۳
آلپاکا۷۳/۶۲۳/۳۱/۱-۰/۵۲/۵۵۱/۱
گوساله۷۱/۵۲۱۴/۸۱۹۹
خوک۷۰۱۹/۵۱۰۱/۴۹۳
بره۷۳۲۰۵/۵۱/۴۷۵
مرغ۷۵۲۱/۵۴/۷۱۸۱

* میلی گرم در ۱۰۰ گرم

منابع

اطلاعات و رکورد برداری های پرورش لاما وآلپاکا  توسط دکتر مجتبی امام وردی در مزرعه- ایران

Cebra, C., David E. A., Ahmed T., Robert J. V. S., and LaRue W. J. (2014). Llama and alpaca care: Medicine, surgery, reproduction, nutrition, and herd health. 1th Edition, Elsevier Health Sciences.

Brown, B. W. (2000). A review on reproduction in South American camelids. Animal Reproduction Science, 58(3): 169-195.

Aba, M.A., Quiroga, M.A., Auza, N., Forsberg, M., Kindahl, H., 1999. Control of ovarian activity in llamas (Lama glama) with medroxiprogesterone acetate. Reprod. Domest. Anim. 34, 471–۴۷۶.

Bravo, P.W., Fowler, M.E., Stabenfeldt, G.H., Lasley, B.L., 1990. Ovarian follicular dynamics in the llama. Biol. Reprod. 43, 579–۵۸۵.

Morin, D. E., L. L. Rowan, W. L. Hurley, and W. E. Braselton. 1995. Composition of milk from llamas in the United States. J. Dairy Sci. 78:1713–۱۷۲۰.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =