کارگاه آموزشی تشخیص آبستنی با سونوگرافی و ارزیابی تیپ و کاتالوگ خوانی اسپرم

کارگاه آموزشی تشخیص آبستنی با سونوگرافی و ارزیابی تیپ و کاتالوگ خوانی اسپرم

کارگاه آموزشی تشخیص آبستنی با سونوگرافی و ارزیابی تیپ و کاتالوگ خوانی اسپرم زیر نظر اساتید دانشگاه تهران و در پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران توسط شرکت فناور رادین دام.
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ و ۸ و ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ تماس حاصل نمایید
با تشکر

کارگاه آموزشی تشخیص آبستنی با سونوگرافی و ارزیابی تیپ و کاتالوگ خوانی اسپرم