Blue and Red 72x36 Landscape Voter Education Banner 1 3

سونوگرافی دام (فیلم و مطالب)

انجام تشخیص آبستی دام توسط دستگاه سونوگرافی، یکی از دقیق ترین و رایج ترین روش هاست. معمولا از ۲۵ الی ۳۰ روز بعد از نر اندازی یا تلقیح
مصنوعی می توان این کار را انجام داد. با استفاده از روش سونوگرافی و تشخیص دام های قصر و آبستن نمودن آن ها می توان به سود آوری گله کمک کرد
شرکت رادین دام با واردات و فروش دستگاه های سونوگرافی معتبر و هم چنین با انجام سونوگرافی در سطح گله ها، آماده ارائه خدمات به دامداران عزیز می باشد
۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶-۸
۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲