سلنو مخمر

سلنو مخمر ( سلنیوم آلی)

 

امروزه تقاضا برای استفاده از مکمل های سلنیوم به ویژه مخمر غنی از سلنیوم ( سلنیوم آلی) روز افزون شده است. سلنیوم آلی با الگو برداری از طبیعت ساخته شده که در ساختار های اسید آمینه حاوی گوگرد، سلنیوم جایگزین گوگرد شده است. بهترین شکل سلنیوم برای متابولیسم انسان و حیوانات، سلنومتیونین می باشد. این شکل از سلنیوم می تواند در توده سلولی مخمر رشد یافته در محیط کشت حاوی سلنیوم معدنی تجمع پیدا کند. مخمر می تواند سلنیوم معدنی را که زیست فراهمی پایین و سمیت بالا داشته را به شکل آلی که ایمن تر و از نظر زیستی فعال تر بوده، تبدیل کند. باتوجه به نیاز دام، طیور و انسان به سلنیوم ارگانیک که ایمن بوده و قابلیت جذب بالایی داشته، تولید آن در کشور مانع خروج ارز از کشور شده و ایجاد اشتغال خواهد کرد که در راستای ساست های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد.