دوره تلقیح مصنوعی دام سبک

دوره تلقیح مصنوعی دام سبک

باسلام
به اطلاع می رساند که چهارمین دوره تلقیح مصنوعی دام سبک زیر نظر مرکز اصلاح نژاد دام کشور و با همکاری اساتید دانشگاه تهران در بهمن ماه برگزار می گردد
جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ الی ۸ و ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ تماس حاصل نمایید.

 

باسلام به اطلاع می رساند که چهارمین دوره تلقیح مصنوعی دام سبک زیر نظر مرکز اصلاح نژاد دام کشور و با همکاری اساتید دانشگاه تهران در بهمن ماه برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ الی ۸ و ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ تماس حاصل نمایید.