خدمات تولید مثلی

انجام خدمات تولید مثلی شامل:

  1. همزمان سازی فحلی در دام سبک
  2. سونوگرافی دام سبک و سنگین
  3. تلقیح مصنوعی به روش ( سرویکال و لاپاروسکوپی)
  4. ارایه اسپرم دام سبک و سنگین
  5. تولید رقیق کننده اسپرم و…
  6. انجماد اسپرم و تولید جنین آزمایشگاهی
  7. تهیه و ارائه لوازم همزمان سازی ( با کیفیت عالی و مناسب ترین قیمت)
  8. فروش لوازم تلقیح مصنوعی سرویکال و لاپاروسکوپی

 

 

20200917 151054 scaled

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 12.25.41 PM 4

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.12.15 AM 3

 

نن

 

 

WhatsApp Image 2021 07 23 at 3.34.47 AM 2