تست ژنتیکی تشخیص ژن برولا (هترو و همو)

تست ژنتیکی تشخیص ژن برولا (هترو و همو)

با سلام
انجام تست ژنتیکی تعیین ژنوتایپ ژن برولا(Fecb) در گوسفند(هترو و همو) با استفاده از دستگاه¬ها و پروتکل¬های نوین و با کیفیت دقیق توسط شرکت دانش بنیان رادین دام در دانشگاه تهران
جهت هماهنگی و سفارش با شماره های  ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ و۸- ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ تماس حاصل فرمایید.

 تست ژنتیکی تعیین ژنوتایپ ژن برولا(Fecb) در گوسفند(هترو و همو)

تست ژنتیکی تعیین ژنوتایپ ژن برولا(Fecb) در گوسفند(هترو و همو)