آموزش

برگزاری دوره های آموزشی:

1. جمع آوری اسپرم و تلقیح مصنوعی ( سرویکال و لاپاروسکوپی) زیر نظر مرکز اصلاح نژاد کشور
( با حضور اساتید مرکز اصلاح نژاد و دانشگاه تهران)
2.برگزاری کارگاه آموزشی تشخیص آبستنی در دام سبک و سنگین
3. برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی تیپ و انتخاب اسپرم در گاوهای شیری

 

WhatsApp Image 2021 07 23 at 9.23.10 PM 3

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.44.23 AM 2

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.12.16 AM

 

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.12.16 AM 2

WhatsApp Image 2021 07 23 at 9.23.10 PM 2

WhatsApp Image 2021 07 23 at 9.23.10 PM 1

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.44.23 AM 1

 

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.12.16 AM 12

WhatsApp Image 2021 01 15 at 11.45.27 AM

20210219 121114 scaled