تست ژنتیکی تشخیص ژن برولا (هترو و همو)

با سلام
انجام تست ژنتیکی تعیین ژنوتایپ ژن برولا(Fecb) در گوسفند(هترو و همو) با استفاده از دستگاه¬ها و پروتکل¬های نوین و با کیفیت دقیق توسط شرکت دانش بنیان رادین دام در دانشگاه تهران
جهت هماهنگی و سفارش با شماره های 🙁 ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ و۸- ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ تماس حاصل فرمایید.

پروتکل هم زمان سازی فحلی دام

با سلام لطفا جهت نتیجه گیری مطلوب در هم زمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی گوسفند و بز حتما طبق پروتکل در تصویر اجرا نمایید جهت خرید محصولات هم زمان سازی و راهنمایی بیشتر با شماره های ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ و ۰۹۳۸۸۸۲۸۵۲۳ تماس حاصل نمایید با تشکر