لوازم تلقیح مصنوعی سرویکال دام سبک

با توجه به سوال بسیاری از دوستان در مورد لوازم تلقیح مصنوعی سرویکال دام سبک، به اطلاع می رساند که شامل:

۱-مهبل مصنوعی، در صورت اسپرم گیری

۲-اسپیکولوم با چراغ قوه

۳- تفنگ یا گان تلقیح که به دو نوع ۱/۲ و ۱/۴ می باشد

۴- غلاف تفنگ تلقیح

۵- دستگاه ذوب اسپرم و تنظیم دما برای جلوگیری از شوک گرمایی یا سرمایی به اسپرم

۶- پایوت اسپرم، در صورت استفاده از اسپرم فرش

موجود می باشد. جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

شماره تماس دفتر: ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶

شماره تلفن همراه: ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲