ارتباط با ما

آدرس: کرج، چهار راه دانشکده؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، شرکت رادین دام فرتاک

تلفن: ۸-۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶
همراه: ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲
۰۹۳۸۸۸۲۸۵۲۳
دورنگار: ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶
کد پستی:۳۱۵۸۷۷۷۸۷۱
@RadinDam

پست الکترونیکی: info@radindam.com

نقشه شرکت

 

جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید: