ارتباط با ما

آدرس: کرج، چهار راه دانشکده؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، شرکت رادین دام فرتاک

کد پستی:۳۱۵۸۷۷۷۸۷۱

تلفن: ۸-۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶
همراه: ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲

دورنگار: ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶

پست الکترونیکی: info@radindam.com

نقشه شرکت

 

جهت دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید: