برگزاری دوره های آموزشی تلقیح مصنوعی دام سبک و تشخیص آبستنی(سونوگرافی)

برگزاری دوره های آموزشی تلقیح مصنوعی دام سبک و تشخیص آبستنی(سونوگرافی)
زمان برگزاری مهر و آبان ماه. جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۶۳۲۸۲۴۸۰۶ الی ۸ و ۰۹۲۲۰۶۸۷۴۵۲ و ۰۹۳۸۸۸۲۸۵۲۳ تماس حاصل نمایید.